Bodový systém

  • po úhradě kurzu je na Vaše konto připsán určitý počet bodů, které budou běžně čerpány na jednotlivé lekce kurzu. V případě Vašeho zájmu o náhradu omluvené lekce na jiné aktivitě se můžete na tuto aktivitu běžně zarezervovat a lekci si během trvání kurzu nahradit. Z Vašeho konta se odečte příslušný počet bodů, dle zvolené aktivity.
  • při omluvě posledních dvou lekcí, se Vám automaticky převede příslušný počet bodů za tyto lekce na nový kurz, pokud v něm budete pokračovat. V případě, že nebudete pokračovat v kurzu, body za poslední dvě omluvené lekce Vám připíšeme po domluvě na recepci.

 

  • v případě, že budete pokračovat v dalším kurzu, dostanete od nás bonus – určitý počet bodů, které můžete v průběhu kurzu využít na jakou aktivitu budete chtít
  • je možné kombinovat různé aktivity, které pořádá BC Šikulka. Aktuální seznam aktivit s bodovým ohodnocením je zveřejněn na našich stránkách a na nástěnce. Je možné využít následující aktivity s tím, že se bude jejich počet postupně rozrůstat: lekce v kurzech plavání, lekce cvičení dětí, cvičení pro kluky, tanečky, tvoření, powerjóga, volné plavání, pobyt v herně, pobyt v solno-jodové jeskyni, lymfodrenáž a další.

 

  • v případě sourozenců, kteří nás souběžně navštěvují, je možné nastavit v systému propojení tak, že může jeden sourozenec čerpat body a kredit od druhého a opačně.  !!! POZOR !!! v případě propojení dvou přátel může dojít k tomu, že bude jeden čerpat více nežli druhý za což BCŠ nenese odpovědnost. Po úhradě kurzů budou body připsány pouze na JEDEN společný účet, ze kterého budou oba body čerpat.
  • na recepci dostanete ihned pouze informace o zůstatku bodů na Vašem kontě, případně o zůstatku bodů na společném kontě, pokud jste s někým propojeni. V případě nejasností, nebo požadavku na podrobný výpis navštívených aktivit Vám bude rozpis později zaslán na Váš e-mail.

Bodový systém

Vážení návštěvníci, využijte výhod bodového systému, který usnadňuje čerpání náhrad na jiných aktivitách, než máte kurz a umožňuje toto bez dalších administrativních úkonů na recepci. Dále zvýhodňuje stálé návštěvníky připisováním bonusových bodů za pokračování v kurzech a automaticky převádí body za poslední omluvené lekce v kurzech k náhradě na další kurz. Dále si můžete vybrat jednoho návštěvníka, nebo sourozence, se kterým můžeme, na základě Vašeho přání, propojit Vaše profily a můžete vzájemně sdílet a společně čerpat body a kredity, nebo pouze body.

Tato možnost je pouze pro jednoho partnera a nelze ji nastavit pro větší skupinu najednou, proto si předem dobře rozvažte s kým tuto možnost využijete, jelikož v rámci jednoho kurzu, můžete sdílet body pouze s jedním partnerem.

POZOR!! při propojení přátel se může stát, že čerpá jeden více bodů nežli druhý. Za toto nenese BCŠ odpovědnost. Body se za jednotlivé lekce odepisují v různé výši podle toho, zda má návštěvník zaplacen kurz na danou aktivitu, kde právě čerpá body a kde má zvýhodnění.

Počty bodů za jednotlivé lekce na různých aktivitách body za 1 lekci v kurzu body za 1 lekci bez kurzu
lekce plavání v bazénu s rodiči 4200 4500
lekce plavání v bazénu bez rodičů 3000 3300
cvičení dětí a dospělých, které provozuje BCŠ 1200 1350
volné plavání (za 1 osobu) 1050
využití herny (za 1 osobu) 900
solno-jodová jeskyně – náhrady (za 1 osobu) 1650
přístrojová lymfodrenáž – kůra 2250 + doplatek 100,-Kč