E-learning

Registrační formulář pro e-learning

Uživatelské jméno

Email

Heslo

Do které věkové kategorie patříte:

Jaká je Vaše současná situace z hlediska trhu práce (zaškrtněte jednu možnost):
 Mám se zaměstnavatelem uzavřenou platnou pracovní smlouvu (tj. jsem zaměstnaná). Nebo jsem na rodičovské dovolené a mám platnou pracovní smlouvu (např. zaměstnavatel mi drží místo apod.) Jsem nezaměstnaná už 6 měsíců, nebo ještě déle, a to nedobrovolně (tj. hledám si práci). Nebo jsem na rodičovské dovolené už 6 měsíců (a déle) a nemám žádnou platnou smlouvu se zaměstnavatelem (tj. nešla jsem na rodičovskou ze zaměstnání apod.). Jsem nezaměstnaná méně než 6 měsíců, a to nedobrovolně (tj. hledám si práci). Nebo jsem na rodičovské dovolené méně než 6 měsíců a nemám žádnou platnou smlouvu se zaměstnavatelem (tj. nešla jsem na rodičovskou ze zaměstnání apod.). Nejsem nikde zaměstnaná a to dobrovolně (tj. nehledám si práci). Neboli mám důvod, proč nejsem ekonomicky aktivní na trhu práce (např. studuji, pečuji o člena rodiny, jsem žena v domácnosti, pobírám důchod apod.).

Jaké máte nejvyšší dosažené a úspěšně dokončené vzdělání (vyberte jen jednu možnost):
 Základní Středoškolské (např. učiliště, odborná škola, gymnázium, apod.) Postsekundární, tj. akreditované MŠMT a určené pro absolventy střední školy (např. nástavbové studium, jazykový kurz, rekvalifikační kurz, zkrácené studium s výučním listem nebo zakončené maturitní zkouškou apod.) Vysokoškolské (např. vyšší odborné, bakalářské, magisterské apod.)

Souhlasím se zapojením do projektu a čestně prohlašuji, že:
- jsem žena
- nemám aktivní živnostenské oprávnění (tj. nikdy jsem jej neměla, už jsem jej zrušila, aktuálně jej mám pozastavené apod.)
- už mi bylo 18 let a není mi více jak 64 let (včetně)
- pracuji nebo žiji na území Jihočeského kraje
- údaje týkající se mé osoby, které jsem uvedla v tomto formuláři jsou pravdivé a správné
- souhlasím tímto se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů za účelem administrace projektu, v rámci kterého jsou aktivity realizovány

 ANO