Školné

Celodenní docházka za měsíc včetně stravy 7.00 – 17.00 hodin

5 dní v týdnu  Kč 4000,-

4 dny v týdnu Kč 3800,-

3 dny v týdnu Kč 3600,-

2 dny v týdnu Kč 3200,-

 

Polodenní docházka za měsíc včetně stravy 7.00 – 12.00 hodin

5 dní v týdnu  Kč 3000,-

4 dny v týdnu Kč 2800,-

3 dny v týdnu Kč 2500,-

2 dny v týdnu Kč 2200,-

 

Pravidelná docházka do školky – platba školky a stravného na další měsíc – do 20tého dne v předcházejícím měsíci.

Počáteční zkouška dítěte ve školce první den 50 Kč/hodinu + 40 Kč jídlo.

Následující dny při nepravidelné docházce (1 den v týdnu) 80 Kč/hodinu + 40 Kč jídlo – úhrada v den nástupu dítěte do školky na recepci BC Šikulka.

Docházka dítěte do školky pro sourozence – sleva 20% na jedno z dětí.

Zameškanou a omluvenou nepřítomnost si lze nahradit vstupem do školky jiný den, pokud nebude vráceno stravné.

V případě nemoci dítěte se vrací stravné dítěte ve výši 40 Kč/den. Dítě musí být včas omluvené (telefonicky či SMS na číslo 776 613 999) do 8mi hodin ráno, nebo dříve.

Při pravidelné docházce do školky (min. 4dny v týdnu), v případě dlouhodobé nepřítomnosti (např. dva týdny) budeme kompenzovat zmeškané dny malým bonusem nastavením bodů na služby v BC Šikulka.