Kvalita vody

Rádi bychom vám tímto přiblížili technologii úpravy vody u nás a ujistili vás o její kvalitě. V každém veřejném bazénu v České republice musí být voda upravována a desinfikována tak, aby se v ní nemohly množit škodlivé bakterie, které by mohly škodit zdraví návštěvníků. Pro desinfekci vody za provozu je využíván chlór, který se dávkuje do vody v malých dávkách různými způsoby.

Nejčastěji v roztoku chlornanu sodného, potom se u větších bazénů dávkuje v plynném stavu, nebo se vyrábí na místě elektrolýzou, což je případ bazénů se slanou vodou. Tato metoda je však pomalejší a nedokáže rychle reagovat na větší zatížení bazénu návštěvníky. Chlór i v malém množství dokáže zahubit většinu bakterií v bazénu, ale má také tu nepříjemnou vlastnost, že jeho molekuly reagují s močovinou, potem a dalšími látkami, které zanechávají v bazénu návštěvníci. Proto je velice důležité, důkladně se před vstupem do bazénu umýt.

Navázáním chlóru na tyto látky vznikají škodlivé trichloraminy, které mohou u citlivějších jedinců způsobit podráždění očí, pokožky, nebo dýchací problémy. Tyto látky jsou také velice dobře rozeznatelné chlorovým zápachem po vykoupání na vlasech, pokožce a nejvíce plavkách. Tento zápach asi dobře znáte po otevření tašky s plaveckými potřebami po návštěvě veřejného bazénu. Tyto látky se ale dají z vody účinně odstraňovat speciálními technologiemi pro úpravu vody, kterou je náš bazén také vybaven.

Vyzkoušejte si porovnat zápach plavek po návštěvě u nás a po návštěvě veřejného bazénu, třeba i se slanou vodou. Od nás žádný zápach na plavkách neucítíte. Technologie, která tento problém dokáže řešit je ozonizace vody mimo bazén s UV reaktorem. Ozón má velké oxidační účinky a dokáže z bazénové vody odstranit oxidací tyto škodlivé látky a navíc zahubí i odolné kmeny bakterií, které jsou k desinfekci chlorem rezistentní. V kombinaci s UV zářením, kterým voda prochází po ošetření ozónem, aby byl ozón z bazénové vody odstraněn ještě v úpravně, je z vody odstraněna většina škodlivých látek i bakterií.

Používáme středotlaké UV, které oproti starším, nízkotlakým UV zajišťuje nesrovnatelně kvalitnější úpravu vody v bazénu zabezpečující její desinfekci a ještě větší snížení škodlivého vázaného chlóru ve vodě.