Denní program

Naše školka poskytuje dětem všestranný rozvoj.

 

Tvoření

Rozvíjíme jemnou motoriku, prostorovou a plošnou představivost, koordinaci ruky a oka, naučíme se pracovat s různými výtvarnými pomůckami, pochopit zadaný úkol a dokončit započatou práci.  (kresba, keramické tvoření, malba, práce s přírodninami apod.)

 

Zpívání s dětmi

kotata-zpivaji

Učíme se zpívat lidové i jiné písničky, pochopit rytmiku a hrajeme na různé hudební nástroje. Vyjadřujeme hudbu pohybem a pohybujeme se na jednoduchá říkadla, pracujeme s dechem a učíme se správně vyslovovat slova. Hudba ve školce by měla být nenásilná a přirozená a měla při přinášet radost a potěšení.

 

Pohyb a hry

Pohybové činnosti patří do každodenního výchovně-vzdělávacího procesu. Díky pohybové aktivitě se děti seznamují s prostředím, díky ní se dítě snaží ovládnout své tělo a vyjádřit sebe sama. Jednou z nejpřirozenějších činností je hra, a proto veškeré pohybové aktivity na suchu či vodě jsou formou hry, která vystihuje i centrum Šikulka od jeho počátků. Rozvíjíme tím u dětí hrubou motoriku, správné fungování pohybového aparátu (svalů  a kloubů), tělesnou zdatnost a vytrvalost, schopnost napodobit jednoduchý úkon, sociální vztahy atp.

 

Plavání

Jako jediná školka v širokém okolí máme možnost využití vlastního bazénu přímo v místě pod vedením zkušených instruktorů s dlouholetou praxí. Bazén samozřejmě splňuje přísné hygienické podmínky pro plavání kojenců, batolat a dětí. Teplota vody v bazénu je 31°C a voda je upravována moderní technologií dle nejnovějších poznatků. Plavání příznivě působí na srdeční a dýchací systém, zlepšuje pohybovou koordinaci a svalový tonus dětí.  U dětí se tak rozvíjí kladný vztah k vodě formou her, říkadel a zábavných prvků. K plavání využíváme nadhlečovací plavecké pomůcky a další potřeby. Na konci kurzu každý plaváček obdrží diplom se zhodnocením kurzu.

 

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka pod vedením lektorky angličtiny hravou formou. (písně, maňásci a hry)

 

 

kocicak

 

ROZVRH DNE

07:00 – 08:15      –    příchod dětí do školky, prostor pro spontánní aktivity a volnou hru dětí

08:20                    –    úklid hraček

08:30                    –    přivítání se se všemi dětmi (ranním přivítáním s pohybem), komunikační kruh (sdílení pocitů a názorů dětí, povídání

  o připravovaném tématu)

08:45                    –    příprava na svačinu (hygiena) dopolení svačinka

09:15                    –    individuální, nebo skupinová práce s dětmi (výtvarná, pohybová, grafomotorická atp.)

10:15                    –    úklid tématických, didaktických pomůcek a příprava na odchod na  zahradu, výlet, výstavu, procházku (hygiena, rozvoj sebeobslužných dovedností

   při převlékání dětí)

10:30                    –    pobyt venku, vycházka vždy doplněná dle probíraného tématu a řídíme se klimatickými podmínkami

11:30                    –    ukončení vycházek a her venku, příprava na oběd, hygiena

11:45 – 12:30      –    oběd (vyzvedávání dětí 12:15 – 12:45)

12:30                    –    příprava dětí na odpočinek (hygiena, převlékání, nácvik čištění zoubků), spinkání a odpočinek s četbou či poslechem pohádek

14:00                    –    vstávání, převlékání, příprava na svačinu a odpolední svačina

14:30                    –    prostor pro spontánní aktivitu a volnou hru dětí, v případě volného počasí pobyt dětí na zahradě školky, vyzvedávání dětí