Uplatnění na trhu práce

Seminář je zaměřen na ženy a muže, které/ří se snaží uplatnit na trhu práce. Má pomoci jak s právní stránkou, tak i s praktickým nácvikem hledání nového zaměstnání. Součástí semináře je i osobnostní audit, který účastnicím/kům pomůže se zorientovat a stanovit si vlastní požadavky, schopnosti a cíle.

 

Cíl semináře

Seznámení účastníků s legislativou a problematikou hledání vhodného místa, nejlépe formou diskuze. Porovnání vlastních zkušeností účastníků s „ideální teorií“:

 • Legislativa – právní stránka věci.
 • Jak hledat zaměstnání.
 • Správné postupy a možnosti jak upoutat budoucího zaměstnavatele.
 • Příprava na pohovor.
 • Vyvarování se běžných chyb.

 

Získání většího sebevědomí při hledání práce na základě důkladné přípravy a správných postupů.

  

Obsah

 • Práva a povinnosti uchazečů/ek o místo vs. práva a povinnosti zaměstnavatelů.
 • Možnosti hledání vhodného místa.
 • Jak psát životopis a motivační dopis.
 • Výběrový pohovor – správný postup a nejčastější chyby.
 • Diskriminační otázky a vhodné reakce.
 • Praktický nácvik vyhledávání zaměstnání, psaní životopisu a motivačního dopisu.