Kritéria uchazečů

Pro účast v kurzu uplatnění na trhu práce je nutné splnit alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  • Rodiče nezletilých dětí.
  • Dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců).
  • Ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace (bez maturity).
  • Ženy v předdůchodovém věku (věk 50 let a více).
  • Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh
      práce. 
  • Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (vracející se po rodičovské
      dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce).