O projektu

Rovné šance – tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti a programů pro ženy a muže ohrožené na trhu práce

V rámci projektu budou vytvářeny a realizovány komplexní programy na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti s využitím inovativních metod a se zapojením doprovodných a poradenských služeb a tvorbu a realizaci komplexních programů pro ženy a muže ohrožené na trhu práce.

Cílovými skupinami projektu jsou zejména ženy ohrožené na trhu práce, ženy plánující zahájení samostatně výdělečné činnosti a ženy a muži na rodičovské dovolené.

Aktivity projektu:

1. Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti a podnikání

Bude vytvořen blok vzdělávacích aktivit pro začínající podnikatelky, který bude nabízet zprostředkování informací o aktuálních zákonech, potřebných postupech, informací o úřadech, jednáních s nimi, marketingových strategiích a prezentacích, tvorbě podnikatelského záměru a krocích k jeho realizaci.

Účastnice bude před zahájením vzdělávání absolvovat pohovor, který jim pomůže definovat jejich potřeby a příležitosti pro rozvoj a pomůže s výběrem z nabídky vzdělávacích a informačních aktivit.

2. Tvorba a realizace komplexních programů pro ženy a muže ohrožené na trhu práce

Bude vytvořen program s komplexními poradenskými nástroji na podporu zaměstnanosti se zaměřením na kariérní poradenství, vytváření rovných příležitostí a sladění rodinného a pracovního života. Budou využity inovativní metody a doprovodná opatření.

3. Zvýšení informovanosti širší veřejnosti a dotčených subjektů o výstupech projektu a problematice rovných příležitostí pro ženy a muže

Bude realizována série aktivit, díky kterým budou o projektu a principech rovných příležitostí informováni široká veřejnost a dotčené subjekty, zejména zaměstnavatelé.

4. Služba péče o děti

Jako doprovodná aktivita vznikne a bude provozována dostupná služba péče o děti předškolního a mladšího školního věku, určená pro účastníky/ice aktivit projektu.

Projekt Rovné šance – tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení samostatně výdělečné činnosti a programů pro ženy a muže ohrožené na trhu práce (reg.č. CZ.1.04/3.4.04/ 76.00235) je realizován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

 

/div>