Kritéria uchazeček

Kurz začínajících podnikatelek je určen pro ženy,

  • které nemají v současné době vydané jako fyzické osoby oprávnění k podnikání
      (živnostenský list).

 

  • které mají v současné době jako fyzické osoby pozastavené (neaktivní)
       oprávnění
    k podnikání (živnostenský list).

 

Není podmínkou, aby si účastnice v rámci kurzu živnostenské oprávnění zakládaly.