Objednávka plavání

Objednávka plavání
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadováno)
  3. (vyžadováno)
  4. (vložte e-mailovou adresu)
  5. (vyžadováno)
  6. (vyžadováno)
  7. Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s poskytováním našich služeb provádíme zpracování vašich osobních údajů. Jedná se o údaje, které jsou zpracovávány za účelem vedení evidence návštěvníků, členské základny a s tím souvisejícími činnostmi. Pro tyto účely evidujeme: Jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, telefonický a e-mailový kontakt na rodiče, adresu bydliště. Výše uvedené údaje zůstávají v naší evidenci po dobu max. 15 let, případně do vymazání na základě vaší žádosti.
 


cforms contact form by delicious:days