Hygienické požadavky+návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 • Rodiče přicházejí do prostor Baby centra nejpozději  15 minut před zahájením lekce.
 • Kočárky odstavujte do vyhrazených prostor.
 • Lekce se může zúčastnit pouze rodič nebo návštěvník s dítětem.
 • Do bazénu chodí pouze jedna dospělá osoba s dítětem s výjimkou hodin volného plavání
 • V prostorách Baby centra  Šikulka  je zakázáno běhání a skotačení dětí, kromě prostor k tomu určených.
 • Filmování a focení u bazénu může být povoleno,  pouze po vzájemné dohodě  s provozovatelem.
 • Všechny věci je zapotřebí uzamykat, Baby centrum Šikulka za neuzamčené věci nepřebírá zodpovědnost.
 • V prostorách Baby centra Šikulka si rodiče  za děti odpovídají sami s výjimkou aktivit prováděných bez rodičů.

 

HYGIENICKÉ POŽADAVKY

 • Do kurzu je zakázán vstup dětí i dospělých s akutním nebo infekčním onemocněním, či závažnými poruchami vnitřních orgánů, zahmyzení, gynekologickými či závažnými onemocněními, kožním onemocněním, po použití alkoholu a narkotik.
 • V šatnách určených k převlékání si oděv  uložte do skříněk k tomu určených a uzamkněte.
 • V šatně udržujte pořádek.
 • V šatně ponechte dítěti jednorázovou plenu. K likvidaci použitých plen jsou k dispozici čisté odpadkové koše ve sprchách  i šatnách.
 • Před vstupem do bazénu je každý účastník  povinen se umýt mýdlem bez plavek!!! (je nutné věnovat pozornost zejména obličeji, podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům).  U dětí do 10. měsíců postačí opláchnutí zadečku.
 • Do bazénu vstupujte nenalíčené!!!
 • Před potápěním si umyjte vlasy šamponem a stáhněte gumičkou.

 

V případě nedodržení těchto hygienických zásad a bezpečnostních opatření si provozovatel vyhrazuje právo okamžitého vyloučení  z kurzu bez nároku na  náhradu.

 • Používejte sprchové gely a šampony   v nerozbitných obalech.
 • Do prostor bazénu vstupujte v plavkách (až po důkladném osprchování ).
 • V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 • Po použití nočníku před vstupem do bazénu opláchněte dítěti zadeček.