Začínající podnikatelky

Tento kurz je určen pro ženy, které se rozhodly začít s podnikatelskou činností. Je rozdělen do deseti tématických bloků, ve kterých by účastnice měly získat všeobecné znalosti pro založení a vedení živnosti. Jednotlivé semináře a jejich cíle a obsah jsou popsány níže.

 

1. Právní formy podnikání

Cíl semináře

 • Seznámení účastnic s nejčastějšími právními formami.
 • Možné výhody a nevýhody živnostenského podnikání v porovnání s právnickou
  osobou.

 

Obsah

 • Specifikace jednotlivých právních forem a živnostenského podnikání.
 • Srovnání zákonných podmínek pro založení/vznik, vedení a zánik obchodních
  společností a živnosti.

 

Délka trvání kurzu: 4 hodiny

  

2. Založení živnosti

Cíl semináře

 • Proč začít s podnikáním?
 • Mám předpoklady pro podnikání?
 • Motivace pro založení živnosti.
 • Základní informace o založení živnosti.
 • Druhy živností.
 • Podnikání na mateřské dovolené.

Obsah

 • Obecné informace o založení živnosti.
 • Motivace účastnic, řešení problémů a hledání odpovědí.
 • Druhy živností.
 • Příklady úspěšných podnikatelek.

 

Návaznost na seminář Legislativa a úřady.

 

Délka trvání kurzu: 4 hodiny

 

3. Legislativa a úřady

Cíl semináře

 • Praktické informace k založení živnosti.
 • Co je to jednotný registrační formulář (JRF).
 • Důležité instituce.

 

Obsah

 • Fyzická vs. právnická osoba.
 • Jednotný registrační formulář.
 • Praktický nácvik.

 

Délka trvání kurzu: 4 hodiny

 

4. Daňová soustava

Cíl semináře

 • Komplexně seznámit posluchačky se základními principy daňové soustavy.
 • Poskytnout praktické a užitečné informace a získat orientaci v daňových zákonech.
 • Kurz je určen pro posluchačky, které se profesionálně nezabývají daňovou
  problematikou.

 

Obsah

 • Charakteristika daňové soustavy ČR, členění daní, jejich ucelený přehled a základní
  popis jednotlivých daní.
 • Program kurzu se soustředí zejména na oblasti, které se týkají finanční sféry
  podnikatelské činnosti.

 

Délka trvání kurzu: 2 x 4 hodiny

  

5. Sociální a zdravotní pojištění

Cíl semináře

 • Získání obecného přehledu o systému sociálního zabezpečení v ČR.
 • Seznámení se základní problematikou sociálního, nemocenského, důchodového
  a zdravotního pojištění.
 • Osvojení postupů a náležitostí v sociálním a zdravotním pojištění při vykonávání
  samostatně výdělečné činnosti.
 • Zlepšení dovednosti vyhledávat informace o dané problematice.

 

Obsah           

 • Obecná charakteristika pojištění.
 • Sociální zabezpečení.
 • Sociální pojištění OSVČ.
 • Zdravotní pojištění OSVČ.
 • Penále a splátky.
 • Důchodová reforma.
 • Zákony.
 • Zdroje informací.

 

Délka trvání kurzu: 3 x 4 hodiny

 

6. Základy účetnictví a daňové evidence

Cíl semináře

 • Seznámit posluchačky se základy účetnictví a daňové evidence.
 • Získání obecných vědomostí, prohloubení dovedností v účetnictví.
 • Ucelený přehled jednotlivých činností v oblasti získávání, zpracování
  a vyhodnocování finančních informací.
 • Program kurzu je zaměřen nejen na teoretické, ale především na praktické
  poznatky a jejich uplatnění v rámci podnikatelské činnosti.

 

Obsah

 • Právní úprava účetnictví a daňové evidence a jejich charakteristika.
 • Účetní terminologie.
 • Základy účetnictví.
 • Vedení daňové evidence.
 • Soustava účetních výkazů a jejich integrita.

 

Délka trvání kurzu: 3 x 4 hodiny

 

7. Obchodní strategie – Marketing

Cíl semináře

 • Získání základních znalostí z oblasti marketingu.
 • Pochopení důležitosti marketingu jako filozofie jak řídit podnikatelskou činnost,
  dosáhnout podnikatelských a zejména finančních cílů.
 • Program je úvodem do světa marketingu a jeho základních principů. Je primárně
  určen pro širokou oblast posluchačů, kteří dosud nepřišli do úzkého kontaktu
  s marketingovou problematikou.

 

Obsah

 • Co je to marketing a komu slouž.
 • Základní pojmy marketingu.
 • Úloha marketingu v podnikatelské činnosti.
 • Marketingový mix a charakteristika jeho jednotlivých složek.
 • Pochopení a praktické využití marketingových strategií v praxi  období rozvoje
  internetu.
 • E-business, E-commerce, E-marketing.
 • Využívání elektronického obchodování.

 

Délka trvání kurzu: 3 x 4 hodiny

 

8. Komunikace v obchodním styku

Cíl semináře

 • Zvládnutí úspěšného přechodu do podnikatelského prostředí.
 • Získání komunikačních dovedností.
 • Rozvoj kompetencí řešit problémy.
 • Rozvoj etických a morálních hodnot ve vztahu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • Celkový přehled možných nástrojů komunikace.

 

Obsah

 • Komunikační dovednosti.
 • Komunikace s úřady.
 • Komunikace na sociálních sítích.
 • Optimalizace profilu a obsahu sociálních sítích.
 • Emoční inteligence.
 • Životopis a motivační dopis z pohledu zaměstnavatele.

 

Svým obsahem navazuje na kurz Marketing.

Délka trvání kurzu: 2 x 4 hodiny

 

9. Podnikatelský plán

Cíl semináře

 • Porozumět podnikatelskému plánu.
 • Základní finanční problematika podnikání (příjmy, výdaje).
 • Rizika podnikání.
 • Orientace na trhu.
 • Reálný průběh podnikání.

 

Obsah

 • Obsahem kurzu je ukázat uchazečkám, že podnikatelský plán není jen jeden
  z mnoha dokumentů, který budoucí podnikatelka musí mít, ba naopak.
 • Díky kurzu budou vnímat podnikatelský plán jako důležitý nástroj pro podnikání.
 • Uchazečky se naučí rozpoznat základní finanční problematiku podnikání. Naučíme
  se předcházet rizikům podnikání a jak se orientovat na trhu a zároveň si naplánovat
  reálný průběh podnikání.
 • Podnikání není lehké, ale pokud se dokážeme správně připravit, cesta je mnohem
  jednodušší.

 

Svým obsahem navazuje na kurz Marketing.

Délka trvání kurzu: 1 x 4 hodiny

 

10. Tvorba www stránek, e-shop a media

Cíl semináře

 • Co znamená WWW.
 • Porozumění jednoduchým IT výrazům.
 • Orientace na trhu tvorby www stránek.
 • Dokázat vytvořit vlastní www stránky pomocí webhostingu.
 • Tvorba e-shopu.
 • Porozumění ve světě médií.
 • Výroba základních reklam.

 

Obsah

 • Porozumění základním výrazům ve světě počítačových technologií.
 • Základní používání počítačových technologií a odstranění obav z nich.
 • Tvorba vlastní webové stránky pomocí webhostingu.
 • Reklama a možnosti její tvorby.
 • Tvorba a obsluha e-shopu.

 

Svým obsahem navazuje na kurz Marketing.

 

Délka trvání kurzu: 3 x 4 hodiny

 

11. Grafická úprava www stránek – navazující kurz

Kurz je určen pro absolventky kurzu Tvorba www stránek. Je zaměřen na zdokonalování a grafickou úpravu webu.

Náplní pokračujícího kurzu je:

 • Tvorba grafiky, bannerů
 • Práce s fonty
 • Vkládání grafiky do www stránek
 • Základy flash animace

 

Délka trvání kurzu: 3 x 4 hodiny

 

12. Finanční analýza – finanční řízení – navazující kurz

Kurz je určen pro absolventky kurzu podnikatelský plán. Je zaměřen na podrobnější analýzu hospodaření firmy.

Náplní pokračujícího kurzu je:

 • Vyhodnocení hospodaření firmy
 • Účetní výkazy a co nám říkají
 • Finanční analýza
 • Poměrové ukazatele

Délka trvání kurzu: 2 x 4 hodiny

 

13. Finanční investice a jejich zhodnocení – navazující kurz

Kurz je určen pro absolventky předchozích kurzů zaměřených na daně, účetnictví a obchodní strategii. Zaměřuje se na investice a investiční rozhodování.

Náplní pokračujícího kurzu je:

 • Finanční trhy
 • Akcie
 • Dluhopisy
 • Podílové fondy

Délka trvání kurzu: 2 x 4 hodiny